Janssen-Militaria
  Home / Shop » Research » Den Haag 1945

This research area has been set-up by Janssen-Militaria. The main purpose is to provide collectors of German WW2 military collectibles with more information about their collection of documents, award documents, passes (Wehrpass, Soldbuch etc.), photos and signatures.

If you have entered our webside on this page, and you want to visit our online shop with German Third Reich militaria you should go to www.janssen-militaria.com or click on "Home / Shop" at the left upper corner of this page. You have to accept the conditions on that page before you can enter the shop.

Den Haag 1945
Some photos of the destroyed and reinforced (bunkers, tank ditches etc.) coastal area of Den Haag Holland in 1945.
Description of the photos is kept original as could be found with the photos and in Dutch language only at this moment.Den Haag 1945
Den Haag 1945 - Een documentaire over de jaren 1940-1945.

Den Haag 1945Den Haag 1945
De muur met bunkers en een troosteloze vlakte inplaats van de villa's en tuinen in Zorgvliet.

Den Haag 1945
Wat overbleef van Zorgvliet: een kale vlakte, betonblokken en prikkeldraadversperringen.

Den Haag 1945
De Scheveningse Bosjes, zoals zij waren en zoals ze zijn door het vandalisme van het Haagse publiek.

Den Haag 1945
De "Witte Brug" is verdwenen, een pontje onderhoudt de verbinding.
Men ziet over de vlakte der Scheveningse Bosjes naar de koepel van het kerkhof en het Vredespaleis.
De bevrijders kwamen en lijn 9 rijdt alweer.

Den Haag 1945
Totale verwoesting van Zorgvliet en de Scheveningse Bosjes met nog enkele bomen langs de Oude Scheveningseweg.

Den Haag 1945
De Scheveningse weg en de Bosjes: Kaalslag op de meest vandalistische wijze, door onze "beschermers".
Precies een half jaar na de bevrijding vond hier de eerste boomplantdag plaats (5 November 1945).

Den Haag 1945
Waar eens de Scheveningse Bosjes waren: een troosteloze vlakte!
Het KLM gebouw is zichtbaar vanaf de Oude Scheveningseweg.
De verwoesting van dit deel geschiedde door de Haagse burgerij!

Den Haag 1945
De enkele bomen die nog gespaard bleven, waren door het publiek van de schors ontdaan en zo ten dode gedoemd.

Den Haag 1945
Men zal in deze plek niet gemakkelijk de Waterpartij en het eilandje hierin herkennen!
De trapjes wijzen het nog uit. Alle bomen zijn verdwenen! De Joden werden gedwongen dit werk te verrichten!

Den Haag 1945
De Scheveningse Bosjes, zoals zij aan ons overgebleven zijn. De telefoondienst tracht nog iets van het materiaal te redden.

Den Haag 1945
Het strand vanaf de Keizerstraat, met de muur die een invasie moest verhinderen.
De pier is in brand gestoken en vernietigd.

Den Haag 1945
Strandmuur vanaf de Vissershaven met bunkers. Het strand vol palen.

Den Haag 1945
Hoe de Duitsers onze duinen vernielden. Bunkerbouw in de zeereep.

Den Haag 1945
Het troosteloze duin, onze geschonden waterkering tegen de zee. Graaft men de bunkers uit dan gaat het stuiven!

Den Haag 1945
Bunkerbouw in de duinen. De omgevallen betonmolen, die bleef liggen, maakt het beeld nog triester.

Den Haag 1945
De mishandeling van onze zo kwetsbare duinen, prikkeldraad, palen en "asperges", tussen Scheveningen en Wassenaar.

Den Haag 1945
Nog een beeld van de aantasting van onze dierbaarste plekjes: betonmuren, prikkeldraad en bunkers in ons duin.

Den Haag 1945
Bunkerbouw in het duin, "aspergevelden" in het wegdek bij het KLM gebouw bij St.Hubert.
Wordt de bunker verwijderd dan gaat het duin geheel verstuiven.

Den Haag 1945
Hoe de ramp van 3 Maart 1945 het Juliana van Stolbergplein teisterde.

Den Haag 1945
Het plantsoen van het Juliana van Stolbergplein. De bomen, gespaard door het bombardement, werden door de burgerij weggesleept.

Den Haag 1945
Puin en elende bleven ons over: het Juliana van Stolbergplein na 3 Maart 1945.
Zo was het gehele Bezuidenhoutkwartier.

Den Haag 1945
De troosteloze aanblik van het Korte Voorhout, na 3 Maart 1945. De huizen in puin, de bomen geblakerd.

Den Haag 1945
De Suezkade. Hoe de burgerij de bomen dood maakte voor een enkel uur de "Majo".
De stammen zijn tot manshoogte ontschorst, de sapstroom is onderbroken.

Den Haag 1945
Waar eens het mooie plantsoen stond van het Koningsplein: een kale vlakte. Het merendeel van de bomen door de burgerij geveld.

Den Haag 1945
De Geraniumstraat vanaf de Goudsbloemstraat. De bezetters plaatsten prikkeldraad, de burgerij sloopte de huizen steeds verder.

Den Haag 1945
Daal en Bergselaan. Een deel der arbeiders werd door de nood gedwongen mee te helpen,
anderen gingen vrijwillig aangelokt door het hoge loon aan het slopen der huizen.
"Militarische Blodsinn" noemde een Duits generaal deze waanzinnige vernieling door een zijner voorgangers gelast.

Den Haag 1945
Van het mooiste gedeelte van het Haagse Bos, met de oudste bomen, werd ruim 40 hectare gerooid:
de vijver verdween, een tankgracht en een kale vlakte bleven over. Gezicht van het Roomhuis naar de Leidseweg.

Den Haag 1945
Niet alleen aan de huizen deed de V2 schade, ook in het Haagse Bos is er veel door deze monsters vernield.
Hier liggen de resten van wat eens een V2 was.

Den Haag 1945
Midden in de huizenrij is een bunker gebouwd aan het begin van de Wassenaarseweg: de opbouw is begonnen,
de bunker wordt opgeruimd, maar er is nog veel te herstellen van de verwoesting.

Copyright © 2006 Janssen-Militaria